https://beta.jednotarakovnik.cz

Registrace na tomto webu

Potřebujete kód pozvánky? Kontaktujte nás!

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, se sídlem Tyršova 213, 26901 Rakovník, IČ 00031844, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu souhlasu evidujeme Email , Jméno , Příjmení , Rok narození , do odvolání souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem "Přístup k informacím pro členy družstva".

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@jednotarakovnik.cz nebo na sídlo naší společnosti: JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, Tyršova 213, 26901 Rakovník.


Potvrzení o registraci bude zasláno emailem.


← Zpět: JEDNOTA Rakovník

Powered by: LoginPress